बोदेबरसाइन नगरपालिका वडा नं ०९ स्वर्णपट्टिमा निर्मित शौचालय र पर्खाल