कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
. कार्यकारी अधिकृत
ओम नारायण झा कार्यकारी अधिकृत प्रशासन om4212@gmail.com ९८५२८२२००३
अरबिन्द कुमार यादव इन्जिनियर याेजना शाखा yarvindkumar99@gmail.com ९८६८३०४४६६/९८२४५५५२५०
रामदेव प्रसाद यदव इन्जिनियर योजना शाखा ramdeo1900@gmail.com ९७४३००४८८८
दिनेश कुमार यादव सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत IT ito.bodebarsainmun@gmail.com ९८४९०५७८०३/९८०७३४०५६५
सत्य नारायण यादव सव इन्जिनियर याेजना शाखा 9801520021
अजय कुमार यादव लेखापाल लेखा yadav.ajay12140@gmail.com ९८५२८३५५७९/९८१७७५०५७९
अजय कुमार चौधरी सव इन्जिनियर योजना शाखा ९८१३५८६०८७
अाेम प्रकाश यादव कम्प्युटर अपरेटर IT yaomprakash2074@gmail.com 9807717658
सुनिल कुमार चौधरी रोजगार संयोजक chysunil1986@gmail.com 9849226401
जितेन्द्र साह खरिदार प्रशासन sahjitendrasah1530@gmail.com ९८१६७०३०६७
अमर कुमार यादव अमिन 9816784630
जुरसितल यादव मुखिया ९८०७७९७९७१
कपिल कुमार साह कार्यालय सहयोगी ९८१३१०१६७०
वसन्त लामिछाने सह लेखापाल basantlamichhane2015@gmail.com 9843121232