"" बोदे बरसाईन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ | " शहरी कृषि उध्योगमा आधारित, हरित संस्कृति, शिक्षित बोदे बरसाइन नगर ""नगरपालिका बनाउन एक जुट हौ हामी |

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको प्रमुख श्री आतेश कुमार सिंह यादव ज्यू बाट २०७५ सालको नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Pages