"" बोदे बरसाईन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ | " शहरी कृषि उध्योगमा आधारित, हरित संस्कृति, शिक्षित बोदे बरसाइन नगर ""नगरपालिका बनाउन एक जुट हौ हामी |

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बर्साईन बजारको गुदरी हटिया तथा गोरु हाटको ठेक्का बारेको सूचना

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र संशोधन गरिएको बारे

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

Pages