"" बोदे बरसाईन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ | " शहरी कृषि उध्योगमा आधारित, हरित संस्कृति, शिक्षित बोदे बरसाइन नगर ""नगरपालिका बनाउन एक जुट हौ हामी |

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको २०७५/७६ को योजना तथा परयोजनाहरु

दस्तावेज: 

बोदे बर्साईन नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबारे सूचना

 यस बोदे बरसाईन नगर कार्यपालिकाको बैठक तपसिलको स्थान,मिति र समयमा  बस्ने  भएकोले यस नगर कार्यपालिकाको सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्युहरुको हार्दिक उपस्तिथिको लागि  सादर अनुरोध गरिन्छ |

तपसिल:

स्थान :बोदे बरसाईन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,बोदे बरसाइन,गुद्री हटिया |

Pages