FAQs Complain Problems

वडा नं‌ ६, फुल्काही

Ward Contact Number: 
9815755862

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9815755862

वडा सदस्य

9804799102

वडा सदस्य

वडा सदस्य

9807792884

वडा सदस्य

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८१७७८२०२९

वडा सदस्य

९८०७७४९७३०

वडा सदस्य

वडा सदस्य

९८१४७३२४६२

वडा सदस्य

९८१५५९७७४६

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

९८०५९०२३५३