FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धिरेन्द्र यादब अध्यक्ष
दिगम्बर प्रसाद यादब अध्यक्ष
वडा ३ अनोज कुमार यादब अध्यक्ष
वडा ४ रमानन्द चौधरी अध्यक्ष 9823620539
मो. मोजिबुर रहमान अध्यक्ष 9804743786
जय राम साह अध्यक्ष
विजय नारायण कापैर अध्यक्ष
लक्ष्मी साह अध्यक्ष
रञ्जु कुमारी साह तेली नगर उप-प्रमुख ९८२५७०७२२१
सरिता देवी सदाय कार्यपालिका सदस्य
श्री प्रसाद भगत कार्यपालिका सदस्य 9815757003
अधिकलाल दास कार्यपालिका सदस्य
सुर्य कुमार पाल कार्यपालिका सदस्य
बिना देवी राम कार्यपालिका सदस्य
लिला देवी यादव कार्यपालिका सदस्य
जशोधरा देवी सदाय कार्यपालिका सदस्य
अमिरका देवी मण्डल कार्यपालिका सदस्य