FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायिलाइ नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/28/2021 - 12:22 PDF icon बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/26/2021 - 14:22 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
बिनयोजन ऐन २०७८_७९ ७८/७९ 08/01/2021 - 11:15 PDF icon बिनयोजन २०७८_७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/30/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 08/02/2019 - 13:21 PDF icon मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 07/31/2019 - 00:00 PDF icon विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 13:02 PDF icon gha barga ko nirman bayabsai ijajat patra sambandhi karyabidhi-2075.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रको नमुना ८०/८१ 01/27/2019 - 12:26 PDF icon sthaniya rajpatrako namuna.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको स्थानीय विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/27/2019 - 12:20 PDF icon sthaniya bipad byabasthapan kosh sanchalan karyabidhi 2075.pdf
कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन ७५/७६ 01/27/2019 - 12:08 PDF icon krishi byabsai prabardhan yen.pdf

Pages