FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 14:17 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण २०७९.pdf
बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 09/23/2022 - 14:25 PDF icon बिनयोजन ऐन २०७९.pdf
बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 09/23/2022 - 12:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बोदे बरसाइन नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/16/2022 - 14:22 PDF icon लैंगिक हिम्सा निवारण कोष कार्यविधि२०७८ बोदे बरसाइन.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि२०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 00:00 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यबिधि,२०७८ बोदे बरसाइन नपा.pdf
बोदे बर्साइन नगरपालिकाको संघ /संस्था दर्ता कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/14/2022 - 12:25 PDF icon संघ संस्था दर्ता ऐन.pdf
बोदेबर्साइन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८ ७८/७९ 02/13/2022 - 00:00 PDF icon राज पत्र नगर कार्यपालिका संचालन कार्यविधि.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सन्चालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 02/04/2022 - 14:22 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष.pdf
बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायिलाइ नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/28/2021 - 12:22 PDF icon बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/26/2021 - 14:22 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf

Pages