FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोदे बरसाइन नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/16/2022 - 14:22 PDF icon लैंगिक हिम्सा निवारण कोष कार्यविधि२०७८ बोदे बरसाइन.pdf
स्थानिय बाल अधिकार समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/16/2022 - 10:22 PDF icon स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धि.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि२०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 00:00 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यबिधि,२०७८ बोदे बरसाइन नपा.pdf
बोदेबर्साइन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८ ७८/७९ 02/13/2022 - 00:00 PDF icon राज पत्र नगर कार्यपालिका संचालन कार्यविधि.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सन्चालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 02/04/2022 - 14:22 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष.pdf
बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायिलाइ नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/28/2021 - 12:22 PDF icon बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/26/2021 - 14:22 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
बिनयोजन ऐन २०७८_७९ ७८/७९ 08/01/2021 - 11:15 PDF icon बिनयोजन २०७८_७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/30/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
बोदे बर्साइन नगरपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/19/2019 - 12:15 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf

Pages