FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोदेबर्साइन नगरपालिकाको भू-उपयोग नक्शा बर्गीकरण सम्वन्धि ।।। ७९/८० 06/08/2023 - 14:25 PDF icon जग्गा वर्गिकरण.pdf
बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ७९/८० 05/19/2023 - 14:42 PDF icon बालिका तथा समाबेशि शिक्षा संजाल गठण तथा परिचालन कार्यविधि २०८०.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 14:17 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण २०७९.pdf
बोदे बरसाईन नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 12:22 PDF icon वोदे बर्साइन नगरपालिकाको अपाङ्गता.pdf
बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 09/23/2022 - 14:25 PDF icon बिनयोजन ऐन २०७९.pdf
बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 09/23/2022 - 12:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बोदे बरसाइन नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/16/2022 - 14:22 PDF icon लैंगिक हिम्सा निवारण कोष कार्यविधि२०७८ बोदे बरसाइन.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि२०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 11:10 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यबिधि,२०७८ बोदे बरसाइन नपा.pdf
बोदे बर्साइन नगरपालिकाको संघ /संस्था दर्ता कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/14/2022 - 12:25 PDF icon संघ संस्था दर्ता ऐन.pdf
बोदेबर्साइन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८ ७८/७९ 02/13/2022 - 00:00 PDF icon राज पत्र नगर कार्यपालिका संचालन कार्यविधि.pdf

Pages