FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिनयोजन ऐन २०७८_७९ ७८/७९ 08/01/2021 - 11:15 PDF icon बिनयोजन २०७८_७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/30/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
बोदे बर्साइन नगरपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/19/2019 - 12:15 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 08/02/2019 - 13:21 PDF icon मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 07/31/2019 - 00:00 PDF icon विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
बोदे बर्साइन नगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 07/14/2019 - 14:22 PDF icon बोदे बर्साइन नगरपालिकाको नगर भसा सञ्चालन सम्बन्धि कार्कार्यविधिका.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 13:02 PDF icon gha barga ko nirman bayabsai ijajat patra sambandhi karyabidhi-2075.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रको नमुना ७९/८० 01/27/2019 - 12:26 PDF icon sthaniya rajpatrako namuna.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको स्थानीय विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/27/2019 - 12:20 PDF icon sthaniya bipad byabasthapan kosh sanchalan karyabidhi 2075.pdf
कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन ७५/७६ 01/27/2019 - 12:08 PDF icon krishi byabsai prabardhan yen.pdf

Pages