FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी कल्याण कोष सन्चालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 02/04/2022 - 14:22 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष.pdf
बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायिलाइ नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/28/2021 - 12:22 PDF icon बाेदेबर्साइन नगरपालिकाकाे कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायिलाइ कार्यविधि २०७८.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/26/2021 - 14:22 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
बिनयोजन ऐन २०७८_७९ ७८/७९ 08/01/2021 - 11:15 PDF icon बिनयोजन २०७८_७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/30/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
बोदे बर्साइन नगरपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 12:15 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 08/02/2019 - 13:21 PDF icon मर्मत सम्भार विशेष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 07/31/2019 - 00:00 PDF icon विपत व्यवस्थापन कोष सञचालन कार्यविधि २०७६.pdf
बोदे बर्साइन नगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 07/14/2019 - 14:22 PDF icon बोदे बर्साइन नगरपालिकाको नगर भसा सञ्चालन सम्बन्धि कार्कार्यविधिका.pdf
बोदेबरसाइन नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 13:02 PDF icon gha barga ko nirman bayabsai ijajat patra sambandhi karyabidhi-2075.pdf

Pages