FAQs Complain Problems

वडा नं‌ ३, सारस्वर

वडा कार्यालय

सारस्वर गाविसको भवन

Ward Contact Number: 
9813328155

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9813328155

वडा सदस्य

9815720130

वडा सदस्य

9815791753

वडा सदस्य

9814702316

वडा सदस्य

9807720566

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9815780990

वडा सदस्य

९८०८०११११९

वडा सदस्य

९८०४७५४४१२

वडा सदस्य

९८११७४५३१३

वडा सदस्य

९८१४७३९००१

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

९८०७७६८९४४