सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुचना

७६/७७ 06/14/2020 - 14:52

Letter of acceptance

७६/७७ 04/22/2020 - 12:09

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्रआब्हान सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 02/06/2020 - 13:54

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्रआब्हान सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 12/06/2019 - 14:29

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र संशोधन गरिएको बारे

७५/७६ 04/09/2019 - 12:23

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 04/07/2019 - 11:52

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/31/2019 - 12:35

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/25/2019 - 11:21 PDF icon Notice.pdf

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/19/2019 - 10:19

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको ब्याकहो लोडर र रोलर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 10:53

Pages