FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धमा ।।।

०८०/०८१ 05/10/2024 - 12:28 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

Invitation for sealed quotation only electronic bids

०८०/०८१ 05/03/2024 - 12:16 PDF icon medicin sup 02-May-2024 15-19-27.pdf

आशय पत्रको सूचना ।।।

०८०/०८१ 03/18/2024 - 15:45 PDF icon आशयको सूचना 18-Mar-2024 12-53-10.pdf

Invitation for electronic bids

०८०/०८१ 03/15/2024 - 15:45 PDF icon suchna deep boring 14-Mar-2024 17-41-11.pdf

Invitation for electronic bids

०८०/०८१ 03/14/2024 - 15:45 PDF icon सूचना कोल्ड स्टोर 13-Mar-2024 16-55-42.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

०८०/०८१ 02/26/2024 - 10:44 PDF icon ५.आशय पत्र सडक कालोपत्रे.pdf

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा सुचना ।।

०८०/०८१ 02/22/2024 - 16:25

Invitation for electronic bids (Sanitary Pads )

०८०/०८१ 02/20/2024 - 17:25 PDF icon सूचना सेनेटरी प्याड.pdf

प्रस्ताव माग गरिइएको सम्बन्धमा ।।।

०८०/०८१ 02/08/2024 - 16:45

Invitation for electronic bids

०८०/०८१ 01/14/2024 - 11:57 PDF icon suchna Gaura Road 11-Jan-2024 11-26-36.pdf

Pages