FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/25/2019 - 11:21 PDF icon Notice.pdf

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/19/2019 - 10:19

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको ब्याकहो लोडर र रोलर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 10:53

Notice for Sealed quotation

७४/७५ 03/22/2018 - 15:04 PDF icon Notice of seal Quotation.pdf

The procurement of Ward Office Building Construction Work of Bode Barsain Municipality ward no.4,Silhat Parsahi.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:41 PDF icon Bid document 09-074-075 ward-4.pdf

The Procurement of Ward office Building Construction Work of bode Barsain Municipality Ward No.8,kachan.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:37 PDF icon Bid document 08-074-075 ward -8.pdf

The Procurement of Boundry Wall and Earth Filling Work of Municipality Compound of bode Barsain.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:33 PDF icon Bid document 07-074-075 boundaryall.pdf

The Procurement of R.C.C. Work of Gudari Hatiya of Bode Barsain.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:25 PDF icon Bid document 06-074-075 Hatiya.pdf

The procurement of Side Drain R.C.C. and Foot Path Construction Work of Municipality Line of Bode Barsain Market.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:21 PDF icon Bid document 05-074-075 Municipality line.pdf

The procurement of Side Drain,R.C.C. and Foot path Construction Work of West line of Bode Barsain Market.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:16 PDF icon Bid_Document_Works_GoN_Uploadable_04_2074_2075.pdf

Pages