सिलबन्दि बोलपत्र अहवान सम्बन्धि पुन : प्रकाशन गरिएको सूचना !!!