FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्रआब्हान सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 12/06/2019 - 14:29

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र संशोधन गरिएको बारे

७५/७६ 04/09/2019 - 12:23

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 04/07/2019 - 11:52

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/31/2019 - 12:35

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/25/2019 - 11:21 PDF icon Notice.pdf

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गरिएको बारे

७५/७६ 02/19/2019 - 10:19

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको ब्याकहो लोडर र रोलर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 10:53

Notice for Sealed quotation

७४/७५ 03/22/2018 - 15:04 PDF icon Notice of seal Quotation.pdf

The procurement of Ward Office Building Construction Work of Bode Barsain Municipality ward no.4,Silhat Parsahi.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:41 PDF icon Bid document 09-074-075 ward-4.pdf

The Procurement of Ward office Building Construction Work of bode Barsain Municipality Ward No.8,kachan.

७४/७५ 03/16/2018 - 12:37 PDF icon Bid document 08-074-075 ward -8.pdf

Pages