FAQs Complain Problems

सर्जिकल सामाग्रिहरु खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरिएको सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष:

वडा जन प्रतिनिधि

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी