FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

समाजिक सुरक्षा भता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नाम नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७

दस्तावेज: 

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको छैठौ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages