FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७

दस्तावेज: 

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको छैठौ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको छेठौ नगर सभा बाट स्विकृत नीतिगत निर्णयहरु

Pages