गणक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: