FAQs Complain Problems

बोदे बर्साईन नगरपालिका अन्तर्गतका बिगतको सथानिय निकायका कर्मचारीहरुको बिबरण

आर्थिक वर्ष:

वडा जन प्रतिनिधि

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी