FAQs Complain Problems

वडा नं‌ ५, बोदे बर्साईन

बोदे बर्साईन बजार ५ न. वडा कार्यालय

Ward Contact Number: 
९८०४७४३७८६

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८६२९३३४३६/९८०४७४३७८६

वडा सदस्य

9819769086

वडा सदस्य

9805915458

वडा सदस्य

9826718907

वडा सदस्य

9814766739

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9804743786

वडा सदस्य

९८२४७३५८८३

वडा सदस्य

९८१६७३४५८६

वडा सदस्य

९८२५७४७७३७

वडा सदस्य

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

9814774145