FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको नबौ नगर सभा बाट स्विकृत नीतिगत निर्णयहरु

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको असोज ५ गते सम्पन भएको नगरसभाबाट बिनियोजित २०७९/०८० को बजेट

दस्तावेज: 

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको नबौ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

Pages