FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको असार ८ गते सम्पन भएको १० ‍‍‍औ नगरसभाबाट बिनियोजित आ.ब. २०८०/०८१ को बार्षिक बजेट

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको नबौ नगर सभा बाट स्विकृत नीतिगत निर्णयहरु

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको असोज ५ गते सम्पन भएको नगरसभाबाट बिनियोजित २०७९/०८० को बजेट

दस्तावेज: 

Pages