FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको अषाढ १६ गते सम्पन भएको नगरसभाबाट बिनियोजित २०७८/०७९ को बजेट

दस्तावेज: 

बाेदे बर्साइन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको अषाढ २९ गते सम्पन भएको नगरसभाबाट बिनियोजित २०७६/०७७ को बजेट

Pages