FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको प्रमुख श्री आतेश कुमार सिंह यादव ज्यू बाट २०७५ सालको नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

बोदे बर्साईन नगरपालिकाको उपमेयर श्रीमती रंजु कुमारी साह बाट प्रस्तुतआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य

दस्तावेज: 

बोदे बर्साईंन नगरपालिकाको २०७५/७६ साल को बजेट तथा कार्यक्रम (रेड बुक)

दस्तावेज: 

Pages