FAQs Complain Problems

वडा नं‌ १०,खडकपुर

Ward Contact Number: 
9829780073

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9829780073

वडा सदस्य

9815736276

वडा सदस्य

9827771759

वडा सदस्य

9826774261

वडा सदस्य

9815768319

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०४७१५०३५

वडा सदस्य

९८१६७९०६३७

वडा सदस्य

९८०७७४२३२१

वडा सदस्य

९८०८५०४१४५

वडा सदस्य

९८०७७८९५७

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

९८१७७१६१८२