FAQs Complain Problems

वडा नं‌ २ ,नेंगड़ा

वडा कार्यालय

नेंगड़ा गाबिसको कार्यालय

Ward Contact Number: 
9815753823

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9815753823

वडा सदस्य

9807744448

वडा सदस्य

9829773914

वडा सदस्य

9825726570

वडा सदस्य

9807741186

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०५९०७१०९

वडा सदस्य

९८१७७०५१५३

वडा सदस्य

९८१७७११७३१

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

9862931765