FAQs Complain Problems

वडा नं‌ ७ ,मानराजा

Ward Contact Number: 
९८०७७०६७६६

वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०७७०६७६६

वडा सदस्य

9819974302

वडा सदस्य

98267226170

वडा सदस्य

98267349872

वडा सदस्य

पूर्व वडा जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

9808094844

वडा सदस्य

वडा सदस्य

९८०४७४०८४९

वडा सदस्य

वडा कर्मचारी

वडा सचिव

९८१४७७६१०५