"" बोदे बरसाईन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ | " शहरी कृषि उध्योगमा आधारित, हरित संस्कृति, शिक्षित बोदे बरसाइन नगर ""नगरपालिका बनाउन एक जुट हौ हामी |

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको करारसेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

Pages